Hoofdpagina

From Milliongenerations
Revision as of 22:33, 26 March 2011 by Anybody (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Het leven is mooi. Het leven is een wonder ...

... en daarom wil je het liefst dat er over een miljard jaar nog steeds intelligente wezens leven op deze planeet. Het moet mogelijk zijn: de zon maakt namelijk nog een miljard jaar leven op aarde mogelijk. In theorie kunnen er na onze generatie dus nog miljoenen generaties mensen volgen. Maar hoe zorgen wij dat ook werkelijk gebeurt? milliongenerations.org is een platform dat nadenkt over deze vraagstukken. Denk jij met ons mee?

Wat doet milliongenerations.org? milliongenerations.org is een denktank die positieve concepten wil ontwikkelen voor mogelijke toekomsten. Wij focussen op de aanname dat er over een miljard jaar nog beschaving is op aarde. Vanuit die aanname willen we ideeën laten ontstaan over duurzaamheid en de vaardigheid tegenslagen te weerstaan. Iedereen die geïnteresseerd is mag meedenken. Jij dus ook. Wij willen niet de toekomst voorspellen of het heden veranderen – nee, milliongenerations.org wil buiten de kaders denken en kijken vanuit een ander perspectief. Vraagstukken waar we over na willen denken zijn: • Wat zijn de condities die nodig zijn voor een beschaving op aarde zolang de zon leven op aarde principieel mogelijk maakt? • Wat zijn de voorwaarden voor blijvende beschaving?

Wat is het doel van milliongenerations.org? Prikkelen. Tot nadenken stemmen. Een maatschappelijke discussie uitlokken. Door na te denken over duurzaamheid en concepten te bedenken die leven over een miljoen jaar nog mogelijk maken, willen we de samenleving beïnvloeden. Milliongenerations.org is geen milieuorganisatie –ook al vinden wij zaken als klimaatverandering, uitputting van de aarde en conflicten heel belangrijk. Wij kiezen voor een langetermijnvisie. Natuurlijk is het goed om actie te voeren. Of te strijden tegen milieuvervuiling en de verandering van het klimaat. Als je daarin geïnteresseerd bent, kunt je de initiatieven overwegen die hier genoemd zijn. Of meedoen aan deze acties.

Hoe doe je mee met milliongenerations.org? Allereerst door mee te praten en mee te discussiëren op deze website. Deze site is een ‘wiki’: iedereen kan eraan meeschrijven. Dat is het mooie van internet: online werken we samen, openen we nieuwe wegen om inzicht te winnen en te delen. Schrijf dus gerust mee aan deze en de andere pagina’s. Hoe doe je dat?

• klik op de edit-tab boven aan de pagina. Zie je deze tab niet, maak dan een account aan en log in. Dan verschijnt de edit-tab vanzelf.

• lees de hulppagina en de regels. Lees welke gedachten en structuren er al te vinden zijn op deze site.

• schrijf jouw ideeën, gedachten en voorstellen op en deel ze met anderen.

Ook houden we bijeenkomsten waar we met elkaar van gedachten wisselen en brainstormen over manieren waarop de beschaving op aarde door kan gaan. Wees welkom!

Wat was de aanleiding voor het oprichten van milliongenerations.org?

• Veel mensen denken slechts een paar generaties vooruit. Voorspellingen over het overleven van beschaving op onze planeet voor de volgende honderd of duizend jaar zijn meestal negatief. De geschiedenis laat ons voorbeelden zien van in elkaar gestorte beschavingen. Het is dus goed denkbaar dat er over een paar honderd jaar geen leven meer is op aarde.

• Wij putten de aarde uit. Makkelijk bereikbare bronnen maken we op en we veranderen ons millieu wezenlijk.

• Ook hebben mensen manieren ontwikkeld om in een conflict de mensheid te vernietigen. Dit kan zelfs gebeuren door een ongeluk, bijvoorbeeld met gen- en nanotechnologie (grey goo), zoals beschreven door Bill Joy.

• De "monocultuur" van de huidige beschaving is gevaarlijk – er is nergens een backup. Gaat onze beschaving verloren, dan is er nooit meer ergens informatie over onze beschaving terug te vinden. Wereldwijd maken we immers gebruik van dezelfde technologie en zijn we afhankelijk van olie, televisie etcetera.

Dit alles is aanleiding voor milliongenerations.org om te zoeken naar wegen die de beschaving door laten gaan. De huidige hebben tot nu toe niet gezorgd voor aantrekkelijke en voor de hand liggende alternatieven. Denk hierbij aan de politiek, het bedrijfsleven, de wetenschap en hulporganisaties. En wie gaat het bedenken? Wie bedenkt deze oplossing wel? Wij misschien, in online samenwerking? Met elkaar kan het lukken om werkbare concepten te ontwikkelen die leven voor alle mogelijke toekomstige generaties mogelijk maken. Denk je met ons mee?

Is het eigenlijk wel nodig om hierover na te denken? Een miljoen jaar is zo ver weg ... Dat is absoluut waar. ‘Op de lange duur zijn wij allemaal dood’, merkte filosoof en econoom John Maynard Keynes al op. Toch vinden wij het jammer als de beschaving ophoudt te bestaan terwijl er wel leven op aarde mogelijk is. Het rechtvaardigt een eerlijke inspanning om de beschaving door te laten gaan. Ook als we daarin falen is het nog nuttig om hierover na te denken. Want hierdoor beseffen wij des te meer wat voor geschenk het leven op aarde is. Gunnen wij de miljoenen generaties na ons ook niet het geschenk van het leven?

________________________________________

Quick links:

• Vragen die volgen uit deze aanname

• Motivatie om te bedenken waarom dit zo belangrijk is

• Voorwaarden voor duurzame en bestendige beschavingen

• Acties om duurzame en bestendige beschavingen te bereiken

• Nieuws om te bekijken wat nodig gedaan moet worden

• milliongenerations.org om meer over de achtergronden van dit project te lezen

• Related topics om verwijzen naar ander werk toe te voegen of te lezen

• De webomgeving om verbeteringen aan deze site voor te stellen

• Stichting om bij te dragen aan de stichting achter milliongenerations.org

• Hulppagina's en spelregels

• Een korte video over de ideeën die aan milliongenerations.org ten rondslag liggen

• Kritiekpagina die de risico’s en gevaren van milliongenerations.org in kaart brengt

• Overzicht over de pagina's van deze website (Kies een "namespace": "Main" en "Milliongenerations" bevatten de meeste pagina's)